Tomasz Tabisz

kancelaria adwokacka


Kancelaria została stworzona z myślą o zapewnieniu Klientom kompleksowej obsługi prawnej na najwyższym poziomie. Kancelaria bazuje na doświadczeniu oraz szeroko rozwiniętej współpracy z partnerami działającymi na innym, niż prawniczy rynku, dzięki czemu zapewnia Klientom kompleksowe doradztwo, ułatwiające stały rozwój oraz pozwalające skutecznie rozwiązywać powstałe problemy prawne.


PROFESJONALIZM

Profesjonalizm wynika z przekonania, że każde zlecenie powinno zostać wykonane z najwyższą starannością. Rzetelne podejście do wykonywanej pracy pozwala osiągnąć najwyższy poziom świadczonych usług. Ideą przyświecającą Kancelarii jest przede wszystkim zapobieganie powstaniu problemów prawnych Klientów, natomiast w przypadku ich zaistnienia intencją Kancelarii jest szybkie znalezienie najwłaściwszego rozwiązania, z korzyścią dla interesów reprezentowanej strony.

ZAUFANIE

Kancelaria buduje swoje relacje z Klientami na bezwzględnym zachowaniu tajemnicy adwokackiej, jak również swej wiarygodności i terminowości. Bieżące informowanie o postępach prowadzonej sprawy daje Klientom poczucie prawidłowej troski o ich interesy. Dzięki budowaniu relacji Kancelaria – Klient w oparciu o zaufanie łatwiejsze jest realizowanie spójnej strategii działania, dopasowanej do rzeczywistych potrzeb Klienta.

SKUTECZNOŚĆ

Intencją działania Kancelarii jest zapewnienie Klientom wymiernych efektów z udzielanego doradztwa. Głównym zadaniem Kancelarii jest zadowolenie Klienta poprzez możliwie najszybsze osiągnięcie zamierzonego efektu prawnego, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków.

Zespół


Tomasz Tabisz


Adwokat, założyciel Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie od 2009 roku.

W okresie odbywania aplikacji adwokackiej współpracował z kilkoma kancelariami adwokackimi oraz kierował pracą działu prawnego spółki Sobiesław Zasada S.A., spółki dominującej w Grupie Kapitałowej Sobiesław Zasada S.A. W latach 2010 – 2012 Członek Rady Nadzorczej spółki Inweststar S.A. W latach 2016 – 2021 członek Komisji do spraw Prawnych Polskiego Związku Piłki Nożnej i przewodniczący Zespołu do spraw Licencjonowania Menadżerów Polskiego Związku Piłki Nożnej działającego w ramach Komisji do spraw Prawnych. Od 2021 r. Przewodniczący Komisji do spraw Prawnych Polskiego Związku Piłki Nożnej i przewodniczący Zespołu do spraw Licencjonowania Menadżerów Polskiego Związku Piłki Nożnej działającego w ramach Komisji do spraw Prawnych. Od 2022 r. wiceprzewodniczący Komisji Statutowej Polskiego Związku Piłki Nożnej.

 • Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, tym w również w procesach ich restrukturyzacji i posiada w tym zakresie wieloletnie doświadczenie;
 • Jest specjalistą w obszarze polskiego i międzynarodowego prawa sportowego, w tym w szczególności piłki nożnej, co zbieżne jest z jego niezawodowymi zainteresowaniami;
 • Doradza oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych, w tym przed sądami arbitrażowymi oraz pozasądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego oraz prawa sportowego;
 • Jest autorem kilku publikacji z zakresu prawa cywilnego;
 • Świadczy usługi w języku angielskim.

Publikacje naukowe:

„Negocjacyjny tryb zawierania Umów, a ochrona przedsiębiorcy na podstawie culpa in contrahendo” w „W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. Tom II. Ryzyko a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych”, pod red. prof. dr hab. J. Ostoj, Bielsko-Biała 2010 r.

„Prawo do odszkodowania z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa udostępnionej przy zawieraniu umowy” artykuł wygłoszony na konferencji naukowej „Państwo, gospodarka, społeczeństwo – Prawa człowieka w procesie tworzenia i stosowania prawa” zorganizowanej przez Krakowską Akademię im. A. Frycza – Modrzewskiego w Krakowie (publikacja w druku).

„Banki a obieg brudnych pieniędzy w polskiej gospodarce” w „Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. Tom I: Banki wobec kryzysu finansowego”, pod red. prof. dr hab. S. Owsiaka, Bielsko-Biała 2009 r.

Kontakt:
E-mail: t.tabisz@tabisz.com.pl;
Telefon: (+48) 605 660 161

Agnieszka Tabisz


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek Prawo) oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (kierunek Finanse i Rachunkowość). Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W latach 2012 – 2014 odbyła aplikację radcowską, uzyskując następnie tytuł zawodowy Radcy Prawnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kilkoma krakowskimi kancelariami.

 • Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obsługi prawnej przedsiębiorstw;
 • Doradza oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych oraz pozasądowych z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i gospodarczego;
 • Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów prawa handlowego;
 • Jej zainteresowania zawodowe obejmują w szczególności prawo rodzinne oraz prawo sportowe;
 • Posługuje się językiem angielskim.

Patrycja Zamachowska


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską obroniła w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Ukończyła studia z wyróżnieniem.

W latach 2020-2022 odbyła aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, uzyskując następnie tytuł zawodowy Adwokata.

Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym oraz prawie spółek handlowych. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych.

Kontakt: p.zamachowska@tabisz.com.pl

Mateusz Gołacki


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską obronił w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Ukończył studia z wyróżnieniem. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego, organizowanej przez the Catholic University of America w Waszyngtonie.

Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. Egzamin adwokacki zdał z najwyższym wynikiem w Izbie.

Ma doświadczenie w obsłudze zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Doświadczenie zdobywał poprzez pracę w Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w renomowanych kancelariach adwokackich, zajmujących się bieżącą obsługą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Autor artykułów naukowych oraz publikowanych na łamach prasy („Rzeczpospolita”).

Ukończył kursy organizowane przez Harvard University, dotyczące prawa zobowiązań oraz University of Pennsylvania, dotyczące prawa własności intelektualnej.

Biegle włada językiem angielskim. Posiada certyfikat Certificate in Advanced English (CAE), wydawany przez Cambridge Assessment English oraz certyfikat TOEFL, wydawany przez Educational Testing Service.

Kontakt: m.golacki@tabisz.com.pl, tel. 722 391 362

Wioletta Leśniak – Banach


Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie od stycznia 2022 r.

Absolwentka kierunków prawa oraz administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską pod tytułem „Status prawny małżonka wspólnika spółki osobowej oraz spółki cywilnej” obroniła w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Sulińskiego. Ukończyła studia z wynikiem bardzo dobrym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w krakowskich kancelariach adwokackich i radcowskich, specjalizujących się w obsłudze podmiotów gospodarczych.

Jej prawnicze zainteresowania skupiają się wokół prawa gospodarczego i handlowego, prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Rafał Sędkowski


Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie od stycznia 2023 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską obronił w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ.

W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajduje się prawo cywilne oraz prawo własności intelektualnej. Ponadto interesuje się motoryzacją.

W Kancelarii zajmuje się głównie sprawami odszkodowawczymi wynikającymi z wypadków komunikacyjnych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Magdalena Bińczyk


Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie od stycznia 2023 r.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z wynikiem bardzo dobrym. Pracę magisterską pod tytułem „Przestępczość zorganizowana ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu” obroniła w Katedrze Kryminologii pod kierunkiem dr Magdaleny Grzyb. W czasie studiów uczestniczyła w programie Erasmus+ na Uniwersytecie w Rijece.

Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się głównie w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa sportowego. Pasjonuje się sportem, a wolny czas spędza na treningach.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Daria Boczek


Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie od stycznia 2024 r.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pod tytułem „Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków w postępowaniu cywilnym” obroniła w Katedrze Postępowania Cywilnego pod kierunkiem prof. dr hab. Sławomira Cieślaka. Ukończyła studia z wynikiem bardzo dobrym.

W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajdują się w szczególności prawo cywilne, prawo rodzinne oraz prawo gospodarcze. Ponadto pasjonuje się tańcem, który trenuje od wielu lat.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Bartosz Witczak


Student trzeciego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Dwukrotny laureat stypendium rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za wyróżniające wyniki w nauce.

W obrębie jego zainteresowań, z którymi wiąże swoją przyszłość zawodową, znajdują się w szczególności prawo cywilne oraz prawo gospodarcze. Pasjonuje się piłką nożną oraz koszykówką.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Specjalizacje


Klienci


Klientami Kancelarii, dla których świadczona jest bieżąca, stała i kompleksowa obsługa prawna są w szczególności:


Spółka kapitałowa będąca spółką dominującą w grupie kapitałowej o zdywersyfikowanym zakresie prowadzonej działalności. Powstała w 1991 roku, lecz stale rozwija obszar i rynki, na których jest aktywna.

Spółka kapitałowa, jeden z liderów na polskim rynku związanym z produkcją sprzętu oświetleniowego LED do szerokiej gamy zastosowań.

Jedna z największych firm działających w województwie małopolskim na rynku związanym z profesjonalną ochroną osób i mienia, w tym w szczególności imprez masowych.

Jedna z największych w Polsce firm menadżerskich zajmująca się profesjonalnym zarządzaniem karierą sportową. Dzięki swoim kontaktom w świecie sportu, zdobywanym od 2008 roku, uczestniczy w przeprowadzaniu transferów nie tylko na terenie naszego kraju, lecz również działa na skalę międzynarodową.

Szereg zawodników profesjonalnie uprawiających piłkę nożną, w tym m.in. reprezentanci Polski i Łotwy.

Spółka kapitałowa, jeden z liderów na polskim rynku związanym z produkcją desek mających zastosowanie do wykończenia tarasów, elewacji oraz ogrodzeń.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wydawnictwa mediów drukowanych, w tym w szczególności bezpłatnych gazet dostępnych na terenie województwa małopolskiego. Przygotowujący również ulotki reklamowe, programy meczowe i informatory.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą na rynku obuwniczym, w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej, na terytorium województwa małopolskiego od 1997 roku.

Spółka obsługująca jeden z najbardziej rozpoznawalnych cateringów dietetycznych oferujący dietę pudełkową w ponad 50 miastach w Polsce.

Jeden z najpopularniejszych ośrodków sportów zimowych i letnich w Polsce, położony w Świeradowie-Zdroju, obsługujący stoki narciarskie i nartostradę, a także prowadzący wypożyczalnię rowerów i nart oraz restaurację; w jego ofercie znajdują się wysoko położone w górach apartamenty oraz – jedna z najnowocześniejszych w Polsce – kolej gondolowa.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obsługi stoków narciarskich na południu Polski w Małastowie.

Podmiot gospodarczy obecny na rynku produkcji i dystrybucji kamperów od 2009 r., którego produkty można zobaczyć na drogach całej Europy.

Spółka kapitałowa o czołowej pozycji w branży projektowania i budowania nowoczesnych hal stalowych na obszarze południowej i południowo-wschodniej Polski; działa od 1987 r., obecnie zajmuje się kompleksową realizacją prac zleconych przez inwestorów, w tym produkcją hal przemysłowych, magazynów wysokiego składowania, budynków rolniczych, obiektów o charakterze komercyjnym i użyteczności publicznej. Do tej pory Spółka zrealizowała ponad 450 inwestycji.

Piłkarski klub sportowy uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy, wielokrotny Mistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski i Superpucharu Polski.

Spółka deweloperska realizująca od 25 lat inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach Polski, mająca na swoim koncie najciekawszy architektonicznie i najczęściej nagradzany zespół apartamentowo-biurowy.

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm z branży telefonów, smartfonów i akcesoriów GSM, prowadząca obsługę posprzedażową i pogwarancyjną użytkowników telefonii komórkowej.

Spółka kapitałowa świadcząca wynajem samochodów ciężarowych, specjalizująca się zarządzaniu flotą obsługującą geolokalizację.


Partnerzy

Kancelaria dzięki współpracy z profesjonalistami prowadzącymi obsługę podmiotów na innych, niż Kancelaria polach, jest w stanie zapewnić Klientom kompleksową obsługę prowadzonej przez nich działalności.


Biegli rewidenci:


Piotr Martin, biegły rewident od 2009 roku, wpisany na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 11 781.

Ireneusz Biernat biegły rewident prowadzący działalność w ramach spółki BDI Audyt Sp. z o.o., która powstała w 2005 r. i która uprawniona jest m.in. do badania sprawozdań finansowych spółek kapitałowych. Pełny zakres usług Spółki BDI Audyt Sp. z o.o. można znaleźć na stronie internetowej www.bdiaudyt.pl


Księgowi:


„RACH-MAR” s.c. Artur i Adriana Susz - usługi księgowe, doradztwo finansowe i gospodarcze. Kompleksowa obsługa księgowa kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych.


Publikacje

Dewizą Kancelarii jest łączenie doświadczenia zawodowego z nieustannym pogłębianiem wiedzy naukowej.


Zapraszam do zapoznania się z poniżej przedstawionymi publikacjami naukowymi adwokata Tomasza Tabisz.


„Banki a obieg brudnych pieniędzy w polskiej gospodarce”

w „Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. Tom I: Banki wobec kryzysu finansowego”, pod red. prof. dr hab. S. Owsiaka, Bielsko-Biała 2009 r.

„Negocjacyjny tryb zawierania Umów, a ochrona przedsiębiorcy na podstawie culpa in contrahendo”

w „W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. Tom II. Ryzyko a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych”, pod red. prof. dr hab. J. Ostoj, Bielsko-Biała 2010 r.

„Prawo do odszkodowania z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa udostępnionej przy zawieraniu umowy”

Artykuł wygłoszony na konferencji naukowej „Państwo, gospodarka, społeczeństwo – Prawa człowieka w procesie tworzenia i stosowania prawa” zorganizowanej przez Krakowską Akademię im. A. Frycza – Modrzewskiego w Krakowie (publikacja w druku).


Aktualności


Kariera


Oferty pracy


Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:

kancelaria@tabisz.com.pl


Praktyki


Studentów prawa zapraszamy do odbycia praktyk w Kancelarii. Praktyka umożliwi wdrożenie się w system pracy Kancelarii, zapoznanie się z podstawowymi zasadami obsługi prawnej oraz zdobycie wiedzy praktycznej niezbędnej do prawidłowego udzielania porad prawnych. Chętnych prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:

kancelaria@tabisz.com.pl


Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się wyłącznie z wybranymi osobami.

Kontakt


Administratorem danych osobowych przekazanych na formularzu jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Tabisz.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04; dalej: „RODO”) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Tabisz, ul. S. Rogozińskiego 6/Lu7, 31-559 Kraków;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonania obowiązku nałożonego prawem na administratora w postaci prowadzenia dokumentacji oraz ewidencji wpłat – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celach statystycznych, personalizacyjnych, analityki internetowej oraz dostosowania serwisu tabisz.com.pl do potrzeb użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a także w celu analityki oraz planowania biznesowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie usprawiedliwiony interes administratora);
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne i biuro rachunkowe obsługujące administratora;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora (np. przedawnienie ewentualnych roszczeń) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – do momentu wykonania umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do momentu wycofania zgody;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także prawo do przeniesienia danych osobowych. W celu realizacji tych praw odpowiedni wniosek powinien zostać przesłany na adres mailowy administratora: kancelaria@tabisz.com.pl;
 • w przypadku stwierdzenia naruszeń ochrony Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • w odniesieniu do danych osobowych zbieranych na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, objętych zgodą przed jej cofnięciem;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy i wykonania usługi. Zbieranie danych osobowych uzasadnione jest zawieraną umową.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na teleinformatycznym urządzeniu końcowym oraz posiadającym do nich dostęp jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Tabisz z siedzibą w Krakowie, ul. Rogozińskiego 6/Lu 7, 31-559 Kraków;
 2. Strona tabisz.com.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. pliki cookies stałe, przechowujące informację o tym z jakiej witryny użytkownik trafił na stronę tabisz.com.pl (_utmz), przechowujące czas wizyty użytkownika na stronie (_utmb) oraz przechowujące informacje o ilości wyświetleń strony przez danego użytkownika (_utma);
  2. pliki cookies sesyjne, przechowywane do czasu zakończenia danej sesji (_utmc), rejestrujące czas wizyty na stronie;
  3. pliki cookies:

– niezbędne (umożliwiające i poprawiające komfort korzystania z serwisu);
– służące do celów analityki internetowej;
– funkcjonalne (służące do zapamiętania ustawień strony, np. językowych);

 1. Pliki cookies to krótkie dane informatyczne, gromadzone w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika, które wykorzystywane są w celu uzyskiwania informacji, dotyczących korzystania przez użytkownika ze strony tabisz.com.pl, w celach statystycznych oraz w celu analityki internetowej;
 2. Pliki cookies, zazwyczaj będące plikami tekstowymi, składającymi się z szeregu liter i cyfr, przechowywane są na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych użytkowników. Typowo zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, ich unikalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu. Pozwalają na rozpoznania urządzenia użytkownika oraz wyświetlenie strony internetowej tabisz.com.pl w sposób odpowiadający preferencjom użytkownika;
 3. Użytkownik posiada możliwość samodzielnego określenia warunków przesyłania mu oraz przechowywania plików cookies poprzez zmianę ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym;
 4. Domyślnie większość przeglądarek ustawiona jest tak, by zezwalać na przechowywanie plików cookies. Użytkownik posiada możliwość zmiany warunków otrzymywania oraz przechowywania plików cookies poprzez dokonanie odpowiedniej konfiguracji przeglądarki internetowej na używanym do przeglądania strony telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Taka zmiana powodować może jednak utrudnienia w korzystanie ze strony internetowej tabisz.com.pl. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce wpływać może także negatywnie na korzystanie z innych stron internetowych;
 5. Przechowywane pliki cookies, pochodzące ze strony www.tabisz.com.pl nie powodują żadnych zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, z którego odwiedzana jest strona tabisz.com.pl;
 6. Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Tabisz nie odpowiada za politykę prywatności oraz sposoby zabezpieczania danych osobowych na stronach internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu;
 7. Pliki cookies mogą być zamieszczane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, z którego odwiedzana jest strona tabisz.com.pl także przez partnerów, współpracujących z Kancelarią Adwokacką Adwokat Tomasz Tabisz;
 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest na witrynie www.wszystkoociasteczkach.pl.

Adres

ul. S. Rogozińskiego 6 LU 7,
31-559 Kraków

E-mail

kancelaria@tabisz.com.pl

Telefon

+48 661 605 130

NIP

794-16-59-433

Numer konta

56 1750 0012 0000 0000 3095 0437