Odszkodowania


Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń, na podstawie których możliwe jest uzyskanie odszkodowania, jak również sprawców tych zdarzeń. Kancelaria zajmuje się m.in. sprawami wynikającymi z wypadków komunikacyjnych, wypadków w rolnictwie, zaistniałych szkód rzeczowych oraz szkód związanych ze śmiercią osób najbliższych, ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych.

Kancelaria oferuje w szczególności:

  • analizę zdarzenia, pod kątem możliwości uzyskania odszkodowania;
  • negocjowanie ugód mających w sposób polubowny zakończyć spór pomiędzy poszkodowanym a sprawcą lub ubezpieczycielem;
  • reprezentowanie poszkodowanych lub osób, przeciwko którym sprawy o odszkodowanie zostały skierowane przed sądami powszechnymi.