Ustalenie obowiązywania kontraktu z klubem piłkarskim

Wielokrotnie postanowienia zawarte w kontraktach piłkarskich okazują się w pewnych sytuacjach niejasne i wymagają rozstrzygnięcia przez organy lub sądy PZPN. Staraniem naszej Kancelarii Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN potwierdziła, że dopuszczalne jest zawieranie kontraktów pomiędzy zawodnikami i klubami piłkarskimi, określających czas trwania umowy w zależności od spełnienia warunku, w tym przypadku ilości minut spędzonych na boisku.

Jak wynika z uzasadnienia ostatniego orzeczenia w prowadzonej przez nas sprawie: „ziszczenie się zastrzeżonego w ten sposób warunku zawieszającego automatycznie skutkuje wejściem w życie zastrzeżonych w nim postanowień umownych”. Izba potwierdziła, że zastrzeżenie przedłużenia kontraktu w przypadku spędzenia na boisku określonej w kontrakcie liczby minut nie może być traktowane jako tzw. opcja jednostronnego przedłużenia kontraktu przez klub, ani jako postanowienie wymagające dalszych oświadczeń ze strony klubu bądź zawodnika. Takie określenie czasu obowiązywania kontraktu nie jest również sprzeczne z postanowieniami uchwały numer III/54 Zarządu PZPN – Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej i nie może zostać uznane za nieważne. Warunek precyzuje bowiem w sposób wystraczający datę zakończenia obowiązywania kontraktu. W przypadku ziszczenia się zastrzeżonego przez strony warunku, deklaracja ze strony klubu bądź zawodnika o tym, że nie chce przedłużać obowiązywania umowy jest natomiast bezskuteczna, gdyż dochodzi do automatycznego przedłużenia czasu obowiązywania umowy.

Share this article