Spory sądowe


Kancelaria zajmuje się prowadzeniem sporów przed sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi w celu ochrony praw swoich klientów.

Kancelaria zajmuje się w szczególności:

  • sądowym oraz komorniczym dochodzeniem należności;
  • roszczeniami o naprawienie wyrządzonej szkody;
  • postępowaniami spadkowymi oraz rodzinnymi;
  • ochroną dłużników przed egzekucją;
  • ochroną dłużników przed bankowymi tytułami egzekucyjnymi;
  • obroną klientów w sprawach karnych;
  • reprezentowaniem osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym;
  • reprezentowaniem w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych;
  • reprezentowanie w postępowaniach arbitrażowych i mediacyjnych;
  • reprezentowaniem podmiotów upadających oraz wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.