Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R)

Od początku roku 2018 w polskim porządku prawnym funkcjonuje ciekawa ulga podatkowa związana z działalnością badawczo-rozwojową (B+R). Dzięki uldze, firmy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania sumę kosztów związanych z dochodem z działalności badawczej i rozwojowej. Definicja działalności B+R jest bardzo szeroka i obejmuje wiele czynności, dokonywanych przez każdą firmę, przez co nowe prawo może być stosowane przez większość z nich. Podmioty zainteresowane tym rozwiązaniem powinny oczywiście podejmować pewne działania kreatywne, nie tylko takie, które są związane z działaniami rutynowymi. Dzięki tym działaniom powinno dojść do zwiększenia zasobów ich wiedzy, a wiedzę ta powinna być wykorzystywana do stwarzania nowych rozwiązań w firmie.

W grupie kosztów związanych z działaniami B+R mogą być ujęte na przykład wynagrodzenia pracowników, koszty ubezpieczeń społecznych, wynagrodzenia wynikające z innych umów, jak zlecenie, koszty zakupu określonych sprzętów, które mogą być używane tylko do działań B+R, ale które nie są środkami trwałymi, jak sprzęt laboratoryjny oraz przyrządy pomiarowe.

Instytucja była wcześniej obecna w polskim prawie, ale od początku roku 2018 maksymalna stawka ulgi wynosi 100% kosztów wynikających z czynności B+R, dzięki czemu ulga jest tak interesująca.

Nasza kancelaria pomaga swoim klientom tworzyć odpowiednie procedury i odnaleźć właściwą drogę do skorzystania z ulgi.

Share this article