Najem lokalu przez sportowca

Najem lokalu przez sportowca

Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sportowiec, który w celu reprezentowania swojego klubu, wynajmuje nieruchomość poza swoim miejscem zamieszkania, nie może pomniejszyć swojego przychodu o koszty najmu, jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej.

W wydanej 17 maja br. interpretacji indywidualnej, pomimo argumentacji wnioskodawcy, że koszty najmu lokalu są niezbędne, by móc trenować i zarabiać, a więc są nierozerwalnie związane z jego przychodem, dyrektor KIS uznał je za mające charakter ściśle osobisty, niepowiązany ze źródłem przychodu, a co za tym idzie niepodlegające odliczeniu.

Odpowiedź dyrektora KIS byłaby prawdopodobnie zupełnie inna gdyby sportowiec prowadził działalność gospodarczą. Z licznych wydanych wcześniej interpretacji wynika bowiem, że przedsiębiorca może odliczać od przychodu wydatki na najem mieszkania w miejscowości innej niż jego miejsce zamieszkania, jeżeli jest to spowodowane koniecznością świadczenia usług, w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na rzecz kontrahenta.

Share this article