Przełomowy wyrok TSUE w sprawie frankowiczów

W czwartek 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, na który z pewnością czekało wielu tzw. „frankowiczów”.

Trybunał wskazał, iż sposób indeksacji kredytu zastrzeżony był w sposób obciążający kredytobiorcę kosztami związanymi z różnicą między kursem kupna waluty stosowanym w celu odblokowania środków, a kursem sprzedaży tej waluty stosowanym do naliczania rat spłaty kredytu.

W rozstrzygnięciu Trybunał stanął ponadto na stanowisku, iż w sytuacji, gdy sąd krajowy rozpatrujący konkretną sprawę stwierdzi nieuczciwy charakter niektórych warunków umowy, bez których umowa taka nie może nadal obowiązywać, może postanowić o jej rozwiązaniu. Umowa może jednak zostać uznana za nieważną wyłącznie za wyraźną i świadomą zgodą kredytobiorcy.

Wszystkich zainteresowanych dochodzeniem swoich praw zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią, która prowadzi obecnie wiele spraw „frankowiczów”.

Share this article