Podatki


Kancelaria oferuje szeroki zakres usług związanych z obsługą podatkową podmiotów gospodarczych. Istotą usług oferowanych przez Kancelarię w tym zakresie jest maksymalne ograniczenie ryzyk prawnych klientów oraz dobór optymalnych konstrukcji podatkowych dla prowadzenia działalności.

Kancelaria oferuje w szczególności:

  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej pod względem podatkowym konstrukcji dla prowadzenia działalności gospodarczej;
  • obsługę podatkową transakcji prowadzonych przez podmioty gospodarcze;
  • reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi, w tym w sprawach związanych z odzyskiwaniem nadpłaconego podatku;
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowoadministracyjnych.