Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04; dalej: „RODO”) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Tabisz, ul. S. Rogozińskiego 6/Lu7, 31-559 Kraków;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonania obowiązku nałożonego prawem na administratora w postaci prowadzenia dokumentacji oraz ewidencji wpłat – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celach statystycznych, personalizacyjnych, analityki internetowej oraz dostosowania serwisu tabisz.com.pl do potrzeb użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a także w celu analityki oraz planowania biznesowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie usprawiedliwiony interes administratora);
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne i biuro rachunkowe obsługujące administratora;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora (np. przedawnienie ewentualnych roszczeń) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – do momentu wykonania umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do momentu wycofania zgody;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także prawo do przeniesienia danych osobowych. W celu realizacji tych praw odpowiedni wniosek powinien zostać przesłany na adres mailowy administratora: kancelaria@tabisz.com.pl;
 • w przypadku stwierdzenia naruszeń ochrony Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • w odniesieniu do danych osobowych zbieranych na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, objętych zgodą przed jej cofnięciem;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy i wykonania usługi. Zbieranie danych osobowych uzasadnione jest zawieraną umową.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na teleinformatycznym urządzeniu końcowym oraz posiadającym do nich dostęp jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Tabisz z siedzibą w Krakowie, ul. Rogozińskiego 6/Lu 7, 31-559 Kraków;
 2. Strona tabisz.com.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. pliki cookies stałe, przechowujące informację o tym z jakiej witryny użytkownik trafił na stronę tabisz.com.pl (_utmz), przechowujące czas wizyty użytkownika na stronie (_utmb) oraz przechowujące informacje o ilości wyświetleń strony przez danego użytkownika (_utma);
  2. pliki cookies sesyjne, przechowywane do czasu zakończenia danej sesji (_utmc), rejestrujące czas wizyty na stronie;
  3. pliki cookies

– niezbędne (umożliwiające i poprawiające komfort korzystania z serwisu);
– służące do celów analityki internetowej;
– funkcjonalne (służące do zapamiętania ustawień strony, np. językowych);

 1. Pliki cookies to krótkie dane informatyczne, gromadzone w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika, które wykorzystywane są w celu uzyskiwania informacji, dotyczących korzystania przez użytkownika ze strony tabisz.com.pl, w celach statystycznych oraz w celu analityki internetowej;
 2. Pliki cookies, zazwyczaj będące plikami tekstowymi, składającymi się z szeregu liter i cyfr, przechowywane są na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych użytkowników. Typowo zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, ich unikalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu. Pozwalają na rozpoznania urządzenia użytkownika oraz wyświetlenie strony internetowej tabisz.com.pl w sposób odpowiadający preferencjom użytkownika;
 3. Użytkownik posiada możliwość samodzielnego określenia warunków przesyłania mu oraz przechowywania plików cookies poprzez zmianę ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym;
 4. Domyślnie większość przeglądarek ustawiona jest tak, by zezwalać na przechowywanie plików cookies. Użytkownik posiada możliwość zmiany warunków otrzymywania oraz przechowywania plików cookies poprzez dokonanie odpowiedniej konfiguracji przeglądarki internetowej na używanym do przeglądania strony telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Taka zmiana powodować może jednak utrudnienia w korzystanie ze strony internetowej tabisz.com.pl. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce wpływać może także negatywnie na korzystanie z innych stron internetowych;
 5. Przechowywane pliki cookies, pochodzące ze strony www.tabisz.com.pl nie powodują żadnych zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, z którego odwiedzana jest strona tabisz.com.pl;
 6. Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Tabisz nie odpowiada za politykę prywatności oraz sposoby zabezpieczania danych osobowych na stronach internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu;
 7. Pliki cookies mogą być zamieszczane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, z którego odwiedzana jest strona tabisz.com.pl także przez partnerów, współpracujących z Kancelarią Adwokacką Adwokat Tomasz Tabisz;
 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest na witrynie www.wszystkoociasteczkach.pl.