Prawo sportowe

W uchwale z czerwca 2015 r. (sygn. akt: II FPS 1/15) Najwyższy Sąd Administracyjny potwierdził wcześniejsze mniejszościowe poglądy, że korzystny dla sportowców sposób rozliczania usług z działalności sportowej w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej jest dopuszczalny. Tym samym sportowcy uzyskali opcję zmiany dotychczasowych umów cywilnoprawnych na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, które umożliwia między innymi skorzystanie z 19-procentowej stawki podatku liniowego. Dzięki naszemu doświadczeniu potrafimy skutecznie wykorzystać nowe możliwości do pomocy naszym Klientom w wybraniu najkorzystniejszych rozwiązań prawnych. Oferujemy pomoc w założeniu działalności gospodarczej dla podmiotów tak polskich, jak i zagranicznych, a także dalszą kompleksową obsługę poprzez m.in. reprezentowanie klientów przed klubami, organami związków sportowych czy sądami polubownymi.

Share this article