Czas na RODO

W związku ze zbliżającym się wejściem w życie nowych zasad dotyczących ochrony danych osobowych wiele podmiotów staje przed problemem stworzenia odpowiednich standardów odpowiadających wymogom prawa unijnego. Tzw. „RODO” czyli Regulacje o Ochronie Danych Osobowych (ang. „GDPR – General Data Protection Regulation) nakłada obowiązek wdrożenia nowych przepisów o ochronie danych osobowych przez praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa, które gromadzą i wykorzystują dane osobowe. Oznacza to, że również małe podmioty będą musiały zapoznać się z odpowiednimi regulacjami i podjąć konkretne działania. Przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze, że nowe prawo nie oferuje konkretnego systemu czy schematu, który wystarczy wykupić i zastosować, a nakłada obowiązek zaprojektowania i wdrożenia procedur indywidualnie dostosowanych do specyfiki firmy.

RODO nakłada szereg obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, których wypełnienie wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego, a niejednokrotnie zmiany dotychczasowych procedur czy przyzwyczajeń. Obowiązki wskazane w RODO nie powinny być lekceważone również z tego względu, że organy nadzorujące będą miały prawo nałożenia bardzo dotkliwych kar administracyjnych, które sięgać mogą nawet 10 mln euro lub 2% wartości rocznego obrotu przedsiębiorstwa.

Nasza Kancelaria pomaga swoim Klientom w tworzeniu odpowiednich procedur lub zmianie już istniejących w taki sposób, by procedury te odpowiadały wymogom stawianym przez unijnego prawodawcę.

Share this article