Ochrona Danych Osobowych


Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie tematyki ochrony danych osobowych. Kancelaria zajmuje się m.in. przygotowywaniem odpowiednich procedur, dzięki stosowaniu których, w odpowiedni sposób można zabezpieczyć posiadane przez podmiot gospodarczy dane.

Kancelaria oferuje w szczególności:

  • analizę związaną z koniecznością stosowania w ramach działalności przedsiębiorcy procedur, przewidzianych w odpowiednich aktach prawnych krajowych i unijnych, w zakresie ochrony danych osobowych;
  • przygotowanie niezbędnej wewnętrznej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych;
  • pomoc w znalezieniu osoby, która mogłaby pełnić funkcję administratora bezpieczeństwa informacji;
  • przeprowadzanie audytów i szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych;
  • reprezentowanie Klientów we wszelkich sprawach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.