Kredyty we frankach

Coraz większym zainteresowaniem kredytobiorców, spłacających kredyty indeksowane do walut obcych, cieszą się różne formy dochodzenia przez nich zwrotu nadpłaconych rat kredytu.  Nadpłacone kwoty wynikają ze stosowania nieuczciwych klauzul przeliczeniowych, które te pozwalają bankom na jednostronne i dowolne kształtowanie wysokości kapitału kredytu należnego do spłaty, co w konsekwencji zmusza kredytobiorców do spłat kwot nawet kilkakrotnie wyższych od uzyskanej przez nich kwoty kredytu.

W ostatnim czasie w całej Polsce zapadają wyroki, w których tzw. „frankowicze” wygrywają z bankami. Do orzeczeń tych należał m.in. wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 13 grudnia 2017 r., w którym Sąd orzekł, że kredyt udzielony przez GE Money Bank (obecnie BPH S.A.) powinien być traktowany jako udzielony w złotych. Konsekwencją powyższego jest obowiązek zwrotu na rzecz kredytobiorców ponad 60.000 zł tytułem dotychczasowych rat oraz obowiązek takiego naliczania dalszych rat, jak gdyby kredyt został udzielony w złotych bez indeksacji do franka szwajcarskiego. Podobne rozstrzygnięcie wydał Sąd Rejonowy Warszawa-Wola w wyroku z 20 listopada 2017 r.

Wyroków na korzyść tzw. „frankowiczów” jest coraz więcej. Każdy, kto czuje się poszkodowany wysokością płaconych rat kredytu,  powinien zastanowić się nad sposobami zaradzenia tej sytuacji. Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż najwięcej umów indeksowanych i denominowanych do walut obcych zawarto w latach 2006-2009 i już od wtedy kredytobiorcy je spłacają. Obecnie jest zatem najlepszy moment na dochodzenie roszczeń od banków, gdyż po 10 latach przedawniają się roszczenia kredytobiorców z tytułu poszczególnych rat kredytu.

Jeśli i Państwa dotyczy ten problem, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią, która z sukcesami świadczy usługi na rzecz poszkodowanych klientów banków.

Share this article