Zwalczanie nieuczciwej konkurencji


Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów, przeciwko którym doszło do naruszenia zasad uczciwej konkurencji, jak również tych którym zarzucane jest naruszenie dobrych obyczajów rynkowych.

Kancelaria oferuje w szczególności:

  • analizę stanu faktycznego pod kątem regulacji zawartych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  • negocjowanie warunków zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści;
  • pełną obsługę procesu, którego podstawą są przepisy zawarte w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.