Nadpłata podatku od czynności cywilnoprawnych

Obecność Polski w Unii Europejskiej ma znaczący wpływ nie tylko na życie codzienne czy polityczne, ale również na przepisy podatkowe. Dzięki konieczności respektowania przez Polskę przepisów wspólnotowych, w tym dyrektyw dotyczących chociażby prawa podatkowego, przedsiębiorcy, poprzez czujność i znajomość odpowiednich regulacji, mają niekiedy więcej praw, niż mogłoby to wynikać z pobieżnej znajomości przepisów. Nasza Kancelaria z powodzeniem reprezentuje szereg spółek przed organami podatkowymi, również w kwestii dochodzenia zwrotu nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Share this article