Bankowy tytuł egzekucyjny

Nasza Kancelaria pomaga dłużnikom, których długi wynikają z bankowych tytułów egzekucyjnych, uznanych przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z zasadą równości,
w obronie sądowej przed egzekucją. Profesjonalna pomoc prawna może niekiedy
w sposób szybki i sprawny rozwiązać problemy, z którymi dłużnicy borykają się od lat,
a których długi oparte są na niewłaściwych podstawach prawnych, czy przedawnione. Nasza Kancelaria pomaga klientom i reprezentuje ich przed sądami, aby pomóc im uniknąć wydatków wynikających z nieznajomości swoich praw.

Share this article