Opinia rzecznika TSUE w sprawie „frankowiczów”

Ochrona tzw. „frankowiczów” jest nieustająco przedmiotem orzeczeń i opinii zarówno organów krajowych jak i międzynarodowych. W nurt ten wpisuje się przedstawiona 14 maja 2019 r. opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Opinia ta została wydana na skutek pytania prejudycjalnego zadanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Rzecznik Generalny jednoznacznie wyraził pogląd, że związanie nieuczciwą klauzulą jest możliwe wyłącznie jeżeli taką wolę wyrazi konsument, niezależnie od oceny sądu co jest w momencie orzekania dla niego korzystniejsze. Jednocześnie wskazał, że uzupełnianie luk w umowie przez sąd jest możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach i tylko na mocy przepisów szczególnych oraz kategorycznie wykluczył możliwość stosowania w takim przypadku ogólnych klauzul takich jak odwołanie do zasad współżycia społecznego.
Należy pamiętać, że opinia Rzecznika Generalnego jest jedynie wstępną propozycją rozstrzygnięcia wydawanego przez Trybunał Sprawiedliwości, i nie ma mocy wiążącej, ale wskazuje zasadnicze kierunki interpretacji prawa Unii Europejskiej w zakresie stosowania przez przedsiębiorców, w szczególności banki, nieuczciwych klauzul umownych.

Share this article