Prawo sportowe


Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę podmiotów, na których działanie polskie i międzynarodowe prawo sportowe ma wpływ największy, tj. zawodników, klubów, trenerów, sędziów i menadżerów.

Kancelaria oferuje w szczególności:

  • negocjowanie i przygotowanie kontraktów związanych z uprawianiem danej dyscypliny sportowej i przynależności do danego klubu sportowego;
  • negocjowanie i przygotowanie umów dotyczących udostępniania praw do wizerunku danego podmiotu lub zawodnika;
  • negocjowanie i przygotowanie umów transferowych i sponsorskich;
  • reprezentowanie przed sądami polubownymi funkcjonującymi w ramach poszczególnych struktur związkowych;
  • przekształcanie formy prawnej funkcjonowania klubów sportowych.