Działalność gospodarcza piłkarzy

Naczelny Sąd Administracyjny w jednym z ostatnich orzeczeń przyznał, że profesjonalni piłkarze mogą świadczyć swoje usługi na rzecz klubów w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, dzięki której mają możliwość wyboru podatku liniowego, którego wysokość obecnie wynosi 19%. Piłkarze, którzy zawierają kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązani są natomiast płacić podatek według tzw. skali, sięgający nawet 32%. Dzięki uznanemu przez Naczelny Sąd Administracyjny rozwiązaniu zawodnicy mogą nie tylko liczyć na niższy podatek dochodowy, ale również uiszczać składki na ubezpieczenia społeczne na innych zasadach niż pracownicy czy zleceniobiorcy.

Wskazany powyżej wyrok jest kolejnym głosem polskiego orzecznictwa, który potwierdza prawo piłkarzy do założenia działalności gospodarczej i rozliczania się z urzędem skarbowym z wykorzystaniem możliwości związanych z własną firmą.

Nasza Kancelaria pomaga swoim Klientom w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, włączając pełną obsługę prawną i księgową (dzięki podmiotom współpracującym). Nasz Klient dzięki naszemu wsparciu nie musi wykonywać niemalże żadnych czynności poza czerpaniem korzyści z możliwości jakie przewiduje polskie prawo.

I FSK 80/16

Share this article